تجمع دانشگاهیان در حمایت از مطالبات تظاهرات کنندگان در تظاهرات عراق

پرسنل و دانشجویان دانشگاه العمید وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی به منظور حمایت از مطالبات تظاهرات کنندگان عراقی و گرامیداشت شهدا و همدردی با خانواده ها و آشنایان آنها مراسمی را برگزار کردند.

ریاست این دانشگاه عنوان کرد: ریاست، اساتید و کارکنان دانشگاه با احساساتی مملو از حزن و اندوه ضمن قرائت سوره فاتحه و هدیه ثواب آن به ارواح طیبه شهدای تظاهرات در برخی استانهای عراق از درگاه خداوند متعال برای شهدا طلب آمرزش و برای مجروحان شفای عاجل درخواست نمودند.

این دانشگاه نیز همچون موسسات آکادمیک عراق اقدامات کارکنان آستان قدس عباسی در حمایت از تظاهرات کنندگانی که حقوق مشروع خود را مطابق قانون اساسی و مورد تایید مرجعیت عالی مطالبه می کنند سرلوحه خود قرار داده است.

نقش این دانشگاه و دانشجویان آن به اینجا محدود نمی شود بلکه پیشتر نیز با تعطیلی فعالیتهای این مجموعه و برگزاری مراسم عزاداری به منظور گرامیداشت شهدای عراق بالاخص شهدای ناصریه و نجف حمایت خود را از مطالبات به حق تظاهرات کنندگان اعلام نمودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: