پذیرش تظاهرات کنندگان مجروح در بیمارستان الکفیل

در پی اعزام تیم پزشکی و کمکهای درمانی توسط بیمارستان تخصصی الکفیل با همکاری بیمارستان امام حسین (علیه السلام) برای مداوای مجروحان تظاهرات استان ذی قار، بیمارستان الکفیل بیماران وضعیت اورژانسی را پذیرش می کند.بعد از تشخیص تیم پزشکی اعزامی بیمارستان الکفیل مبنی بر ضرورت انجام اقدامات درمانی یا جراحی (در موارد بحرانی) و امکان انتقال بیماران به بیمارستان الکفیل با خودروهای اورژانس، پذیرش آنها در بیمارستان انجام شد.

مدیریت بیمارستان اعلام کرده بود: در صورت انتقال چنین بیمارانی همه تدابیر لازم از طریق تیم پزشکی متخصص در نظر گرفته شده است.

این طرح یکی از مجموعه طرحهای بشردوستانه بیمارستان است که در ادامه خدمات ارائه شده به مجروحان تظاهرات از زمان آغاز تظاهرات قلمداد می شود.

شایان ذکر است، آستان قدس عباسی مجموعه خدماتی را در حمایت از تظاهرات کنندگان ارائه کرده است که شامل موارد زیر می شود: تهیه هزاران وعده غذایی در مهمانسرای آستان و توزیع آن در اماکن حضور تظاهرات کنندگان، توزیع هزاران بطری آب آشامیدنی، توزیع آب میوه، میوه و چای در ساعات مختلف روز، اعزام خودروهای ویژه برای پاکسازی میدان تظاهرات و حوالی آن، درمان رایگان تمامی بیماران از میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در بیمارستان الکفیل.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: