Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda hüzün atmosferi hakim: Mukaddes Türbe’den “Fatımî Günler” için özel matem programı hazırlığı…

İki Cihan Seyyidesi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasının (ilk rivayete göre) yaşandığı günün yıldönümü (7 Rebîülâhir 1441 Perşembe) öncesi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda hummalı bir hazırlık gerçekleşti. Mukaddes Ziyaretgâh’ın duvarları hüznü yansıtan kara kumaşlarla kaplanırken mubarek mekânın birçok yerine duyulan üzüntüyü anlatan ve Hz. Fatıma Zehrâ’ya (Allah’ın selâmı üzerine olsun) sevgi ve bağlılık ifade eden yazılar asıldı. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi her yıl olduğu gibi bu yıl da hüzün dolu hatıraya dair özel bir program hazırladı. Program kapsamında şu etkinlikler yapılacak.

  • 1- Musibetin hatırası yıldönümünde Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na gelip Allah-u Teâlâ katındaki diri ruhuna taziye sunmak isteyen Huseynî matem alayları kabul edilecek.
  • 2- Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda bu hatıraya dair matem meclisi düzenlenecek.
  • 3- Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi mensupları için Teşrifat Salonu’nda matem töreni düzenlenecek.
  • 4- Ebulfazl Abbas (O’na selâm olsun) Misafirhanesi Hz.İmam Huseyn e Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları’nın yanı başında geceyi geçirecek Huseynî misafirlere yeme içme ikramı dağıtacak.Dünyanın dört bir yanındaki Pâk Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) taraftarları; Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kızı ve ciğerpâresi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasını yaşatmak için birçok etkinlik düzenlemektedir. Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti gününün tarihi ile ilgili farklı rivayetler vardır. Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şahadeti sonrası gerçekleştiği kesindir ancak kaç gün sonra gerçekleştiğine dair üç farklı rivayet vardır. Bu da gördüğü zulmün ve eziyetin başka bir göstergesidir: zira hem kabrinin yeri hem de tam şahadet tarihi tam olarak bilinememektedir. Çünkü Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali’ye (Allah’ın selâmı üzerine olsun) kendi kabrini gizlemesini ve O’na zulmedip hakkını gaspeden hiçbir kimsenin onun defnedildiği yere şahit olmamasını vasiyet etmiştir. Rivayetlerin çoğununun belirttiğine göre Hz.Fatıma Zehrâ (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şehîde olduğu sırada on sekiz yaşındaydı. İşte bu hazîn hatırayı yaşatmak için Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostu müminler her sene bu rivayetlerin belirttiği tarihlerde matem düzenlerler ve bu günlere “Mevsim-ul Ahzân-il Fâtimî/Fatımî Hüzünler Mevsimi” ya da “Eyyam-ı Fatımıyye/Fatımî günler” adını vermişlerdir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: