مشارکت پرسنل و ناوگان خودروهای حمل و نقل آستان قدس عباسی در تظاهرات جمعه بغداد

آستان قدس عباسی بنا به برنامه های تدارک دیده شده ناوگانی از خودروها در ظرفیتهای مختلف را به میدان التحریر که محل برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز برای مطالبه حقوق مشروع ملت عراق است اعزام کرد.

این ناوگان کارکنان آستان قدس عباسی را صبح روز جمعه ۶ دسامبر برای شرکت در تظاهرات به بغداد انتقال داد.

ناوگان آستان قدس عباسی متشکل از خودروهایی با ظرفیت ۴۵ مسافر و خودروهایی با ظرفیت ۲۸ مسافر و نیز خودروهای امدادی و غیره را برای انتقال تجهیزات حمایت لجستیکی از تظاهرات کنندگان می باشد.

پرسنل آستان قدس عباسی در حمایت از تظاهرات و مطالبات مشروع آن سه راهپیمایی همبستگی در کربلای معلی برگزار کردند.

آستان قدس عباسی پیش از این در بیانیه ای مواضع خود را درباره تظاهراتهای مسالمت آمیز تبیین نموده است و اعلام کرده که برای تظاهرات روز جمعه دعوتی به عمل نیاورده است بلکه خود از سوی هماهنگ کنندگان تظاهرات برای شرکت در آن دعوت شده است. آستان قدس عباسی و خادمان آن بخشی از این جامعه و نهادهای تاثیرگذار آن هستند و بدین جهت دعوت برای حضور در تظاهرات را پذیرفته اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: