رایزنی دانشگاه العمید ودانشگاه الزهراء (علیها السّلام) درباره توسعه همکاریهای علمی و آکادمیک

هیأتی از دانشگاه الزهراء (علیها السلام) وابسته به آستان قدس حسینی به منظور افزایش همکاریهای علمی و آکادمیک از دانشگاه العمید وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی بازدید کرد.

این هیأت دانشگاهی به ریاست دکتر زینب عبدالحسین السلطانی که با استقبال ریاست دانشگاه العمید رو به رو شد، در دیدار با مسئولان این دانشگاه درباره مسائل مختلفی با موضوع ابعاد علمی و آکادمیک و گسترش چارچوبهای همکاری مشترک علمی میان دو دانشگاه رایزنی کرد.

در پایان این بازدید، دکتر السلطانی، پرسنل و ویژگیهای دیگر دانشگاه العمید را تحسین کرد.

وی همچنین به چشم اندازهای همکاری علمی مشترک میان دو دانشگاه از طریق برگزاری کنفرانسها، سمینارها و کارگاهها، انجام پژوهشهای مشترک میان اساتید دو دانشگاه و نیز تبادل تجربیات علمی و آموزشی که علاوه بر بهره وری آکادمیک برای طرفین، بر روند آموزشی عراق تاثیر مثبتی دارد؛ پرداخت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: