چاپ جدید کتاب «تفسیر الربیع بن انس البصری» به همت آستان قدس عباسی

مرکز تراث البصره وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی کتاب «تفسیر الربیع بن انس البصری» متوفای 139 قمری را چاپ و منتشر کرد.

گردآوری، تصحیح و تحقیق و پژوهش این اثر توسط دکتر نزار عبدالمحسن المنصوری صورت پذیرفته است و در چاپخانه الکفیل منتشر شده است.

این کتاب تلاشهای ربیع بن انس، دانشمند و مفسر قرآنی و نظرات و دیدگاههای وی را که در مجالس متعدد در تفسیر آیات قرآن کریم بیان کرده و مورد توجه قرار داده است. این اثر از نخستین آثار تفسیری قرآن کریم است و امید می رود که قرائت آن برای خوانندگان مفید واقع شود.

ربیع بن انس بکری، متوفای 139 یا 140 قمری و راوی و مفسر قرآن کریم بوده است. روایات وی در السنن الاربعه آمده است. وی از انس بن مالک، ابوالعالیه، حسن بصری، صفوان بن محرز و نیز از‌ ام‌سلمه، ابو جعفر الرازی، اعمش، مقاتل بن حیان و غیره روایت نقل کرده است. عجلی او را صدوق دانسته و ابن معین وی را در تشیع افراطی می داند. ابن حبان نیز او را راوی موثقی دانسته اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: