برگزاری کارگاههای آموزشی برای پرسنل واحد خطابه حسینی

واحد خطابه حسینی وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی به منظور ارتقای سطح تبلیغاتی سخنوران خود، مجموعه کارگاه های آموزشی را پیرامون نحوه مقابله با حملات فکری برای تعدادی از بانوان سخنور حسینی، تحت نظارت کادری متخصص برگزار کرد.

تغرید التمیمی، معاون مسئول واحد خطابه حسینی آستان قدس عباسی در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: این کارگاههای آموزشی بخشی از برنامه ارتقای سطح فکری بانوان سخنور حسینی است.

وی افزود: ما در این برنامه بر روی یک موضوع مهم متمرکز شدیم و آن مقابله با افکار منفی و به دور از واقعیت است که فاقد اعتبار و بیان نحوه مقابله با آن از طریق مکانیسمهای مدرن و علمی متکی به دلیل و برهان است.

التمیمی گفت: این کارگاههای آموزشی در تعدادی از مناطق استان کربلا و همچنین در حرم مطهر عباسی برگزار می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: