احداث دانشکده داروسازی در دانشگاه العمید

ریاست دانشگاه العمید وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی از ایجاد دانشکده داروسازی برای سال تحصیلی جاری (2019 - 2020) خبر داد.

این منبع اعلام کرد: دانشکده داروسازی پس از تکمیل تاییدیه های قانونی و اساسی، تأیید وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی و أخذ شرایط و ضوابط احداث می شود تا بدین ترتیب دانشکده های گروههای پزشکی آن شامل (پزشکی - پرستاری - دندانپزشکی) تکمیل گردد.

ریاست دانشگاه اعلام کرد: پذیرش در این دانشکده از سال تحصیلی 2020 -2019 خواهد بود پس از آنکه دانشگاه ضروریات تحصیل در آن از جمله اساتید متخصص، کلاس ها و آزمایشگاه ها را فراهم نمود.

احداث دانشکده جدید در پرتو رویکردهای آینده نگرانه دانشگاه است که همواره به دنبال پیشرفت علمی در تدوین برنامه های توسعه ‌ای است.

بنابراین، دانشکده داروسازی یکی از ساختمانهای دانشگاه العمید خواهد بود که یک جهش کیفی در حرفه داروسازی به شمار می رود.

قابل ذکر است، رسالت دانشگاه العمید روشهای تدریسی است که بتواند در سطح دانشگاههای عراق رقابت کند و ضمن بهره گیری از فرهنگ گفتگو از روشهای آموزشی و ابزارهای نوین در یک فضای همکاری استفاده نماید و اینکه مطابق استانداردهای ملی عراق باشد و بتواند یک نسل فعال و برخوردار از توسعه همه جانبه پرورش دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: