تأمین بیست درصد از نیاز بازار محلی توسط محصولات کشاورزی آستان قدس عباسی

محصولات کشاورزی آستان قدس عباسی با هدف تامین نیاز شهروندان به مواد غذایی وارد بازار شده است و تاکنون بیست درصد نیاز بازار محلی را تامین کرده است.

محصولات کشت شده دارای تنوع می باشد و در پرورش آنها از کودهای شیمیایی استفاده نمی شود و در کشت محصولات اساسی همچون گندم و جو از روشهای پیشرفته نوین استفاده می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: