Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi Kubbe-i Şerife’nin sancağını Kufe Üniversitesi sancaklar müzesine teslim etti

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel İlişkiler Bölümü’ne bağlı Üniversiteler Arası İlişkiler Şubesi heyeti; Kûfe Üniversitesi Sancaklar Müzesi’nden gelen başvurunun ardından Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Kubbe-i Şerîfesi’nin kızıl ve kara sancaklarını adı geçen müzeye teslim etti.

Sancakları teslim eden heyet; Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Irak’ın üniversitelerine yönelik gerçekleştirdiği en önemli etkinlikler, topluma hizmet eden konulara dair bilimsel konferanslara yaptığı ev sahipliği ve üniversite öğrencilerine yönelik aktiviteleri hakkında bir sunum yaptı. Heyet ayrıca Kufe Üniversitesi’nin çiçeği burnunda rektörü Prof. Dr. Yasir Lefte Hassûn’u devraldığı yeni görevi için tebrik etti.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel İlişkiler Bölümü’ne bağlı Üniversiteler Arası İlişkiler Bölümü; Irak’ın üniversite ve fakülteleri ile Mukaddes Türbe yapıları arasında köprüler inşa etmek ve ülkeye hizmet eden hususlarda işbirliğinde bulunmak amacıyla sürekli bir biçimde gayret sarf etmekte olup haberimizin konusu olan ziyaret de bunlardan biridir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: