برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان بخش نگهداری حرم مطهر

ارتقای سطح خدمت رسانی کارکنان آستان قدس عباسی براساس تخصص و وظایف هر یک از خادمان، یکی از اهداف این آستان قدس است. برگزاری دوره های تخصصی جهت ارتقای تخصص، کارکرد و سطح فکری کارمندان یکی از راهکارهای محقق نمودن این هدف است.

در این راستا واحد نگهداری آستان مطهر دوره تخصصی ای را با همکاری شرکت منابع انسانی «المستشار الموسسی» برای کارکنان خود برگزار نموده است.

ازهر الکلابی استاد و ناظر بر این دوره در این خصوص اظهار داشت: هدف اصلی برگزاری این دوره ارتقای سطح کارکرد خادمان حرم مطهر است.

در این دوره علاوه بر افزایش کارکرد خادمان به ارتقاء سطح فکری آنان نیز توجه و تمرکز کردیم و ملاحظه نمودیم که کارکنان این واحد از استعداد و علاقه بسیار به ارتقای کار برخوردار هستند.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی هم ضمن بیان اینکه این دوره در زمینه کاری و برخورد با زائران و حتی در خانواده بسیار مفید بوده است اظهار داشتند: این دوره آموزشی ضمن شکوفایی تواناییهای کارکنان، آنان را به تلاش برای ارتقای کار تشویق نموده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: