حمایت واحد پشتیبانی و امداد رسانی آستان قدس عباسی از تظاهرات کنندگان شهر دیوانیه

واحد حمایت و امداد رسانی آستان قدس عباسی همچنان از طریق واحدهای مستقر خود در تعدادی از استانها و موکبهای حمایت لجستیکی به طرز خستگی ناپذیری حمایت و پشتیبانی از جریان تظاهرات مسالمت آمیز و تظاهرات کنندگان بخصوص در شهر دیوانیه را ادامه می دهد.

واحد مستقر در شهر دیوانیه به منظور تأمین نیازهای تظاهرات کنندگان در میدان الساعه (محل تظاهرات) دست به کار شده اند.

حمایت موکبها به گفته برگزار کنندگان آنها شامل ارائه روزانه سه وعده غذایی به تظاهرات کنندگان می شود و علاوه بر آن شامل شرکت در تظاهرات برای یاری تظاهرات کنندگان تا احقاق مطالبات قانونی آنان است.

واحد امداد رسانی و پشتیبانی آستان قدس عباسی از آغاز تظاهرات برای اظهار همبستگی با تظاهرات کنندگان در میدان التحریر بغداد و دیگر میادین تظاهرات استانهای مختلف خدماتی را ارائه نموده است که شامل موارد ذیل می باشد:

نصب چادرهای خدمت رسانی، تهیه وعده های غذایی برای تظاهرات کنندگان، توزیع مواد غذایی، آب و آبمیوه، شرکت درامدادهای پزشکی و مداوای مجروحان، تقویت روحیه تظاهرات کنندگان با حضور اکثر خادمان موکبها در میادین تظاهرات، ارائه برخی وسایل مورد نیاز تظاهرات کنندگان، مشارکت در پویشهای داوطلبانه همچون نظافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: