کاشت و پرورش درختان متنوع گلهای موسمی و گیاهان زینتی در مجتمع شیخ کلینی

واحد کشاورزی مجتمع مسکونی - خدماتی شیخ کلینی از موفقیت در تولید مجموعه ای از درختان متنوع و گلهای فصلی و گیاهان زینتی متناسب با شرایط آب و هوایی خبر داد تا نخستین گام به سوی تحقق خود کفایی را برداشته و این گام جهش کیفی برای تداوم پیشرفت و زیباسازی مجتمع باشد.

علی مهدی عبّاس الصافی، مسئول این مجتمع به شبکه جهانی الکفیل گفت: اقدامات ما در گلخانه متوقف نشده است بلکه همچنان در طول سال ادامه دارد. ما مجموعه متنوعی از گلها و گیاهان زینتی را تولید کرده ایم که مختص یک فصل نیست و این امر بر حسب جدول بندی زمانی است.

الصافی افزود: ما تصمیم گرفتیم گلهای جدیدی را وارد نماییم و از طریق قلمه زنی تکثیر کنیم. گلهای پرورش یافته به بیش از یازده نوع می رسد.

وی در خاتمه گفت: این گام با هدف زیباسازی نمای خیابانها و پارکهای شهر است، به طوری که گروهی از کارکنان واحد کشاورزی و متخصصان در این زمینه به کاشت و تکثیر انواع گلها می پردازند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: