تعبیه تانکرهای آب سیار در میدان التحریر برای تظاهرات کنندگان

آستان مقدس عباسی از مشارکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز که از دو ماه قبل خواستار حقوق مشروع خود هستند کاملا پشتیبانی می نماید. از جمله این اقدامات می توان به استقرار تانکرهای آب سیار به صورت شبانه روزی در میدان التحریر اشاره کرد.

این مخازن توسط بخش امداد رسانی و پشتیبانی آستان قدس عباسی و واحد استانداری بغداد مدیریت می شود.

مهندس وسام السعدی مسئول واحد استانداری بغداد در گفتگو با شبکه الکفیل گفت: آستان قدس عباسی در مناسبتهای مختلف و نیز در تظاهرات خدمات بسیاری ارائه کرده است و مخازن آب سیاری را برای مصرف تظاهرات کنندگان در میدان التحریر نصب کرده است.

وی افزود: این تانکرها با ظرفیت تامین پنج هزار لیتر آب در ساعت در میان موکبهای خدمت رسانی به تظاهرات کنندگان در داخل و اطراف میدان تظاهرات، اماکن ثابت حضور تظاهرات کنندگان و مسیر راهپیماییهای تظاهرات کنندگانی که از بغداد و مکانهای دیگر به میدان التحریر می آیند؛ تعبیه شده است.

وسام السعدی توضیح داد: این خدمات علاوه بر بطریهای آبی است که کارخانه الکفیل میان تظاهرات کنندگان توزیع می کند و همه این موارد به دلیل ایمان آستان قدس عباسی به حمایت از ملت عراق در مبارزه با فاسدان است که تا تحقق مطالبات مردم ادامه خواهد داشت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: