برگزاری همایش فرهنگی القمر با حضور سه هزار جوان عراقی

همایش القمر با برنامه های فکری _ فرهنگی در چهار روز با نظارت بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی برای بیش از سه هزار جوان عراقی در استان بابل برگزار می شود.

شيخ حارث الداحی، از سخنرانان این دوره ها با اشاره به برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی و فرهنگی گفت: ما در حال حاضر دو گروه داریم. گروه نخست متشکل از صد جوان است که با حضور آنها یک سمینار فرهنگی برگزار کردیم و تلاش نمودیم تا نقشه راهی برای ایجاد یک جامعه فرهنگی به دست آوریم که با سیاستهای اخلاقی، اجتماعی، ملی و دینی آستان قدس عباسی که توسط مرجعیت عالی در نجف ترسیم شده است؛ همسو باشد.

وی افزود: گروه دوم در دوره مقدماتی شناختی با موضوع توسعه مهارتها شرکت می کند.

الداحلی در خاتمه گفت: حدود سه هزار و پانصد جوان از استانهای مختلف عراق در همایش فرهنگی القمر شرکت کردند و ما برگزاری این همایش را ادامه خواهیم داد تا در دیگر مناطق عراق نیز به جوانان خدمات رسانی کنیم.

همایش فرهنگی القمر یک همایش فکری است که برای اقشار و گروه های مختلف جامعه برگزار می شود و هدف از آن ایجاد توانایی رویارویی با چالشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی با استفاده از راهها و روشهای علمی نوین به دور از تعصب و تنشی است که نتایج سوئی به دنبال داشته باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: