پیشرفت پروژه احداث سالنهای جدید دانشگاه العمید

میزان تکمیل پروژه احداث سالنها و آزمایشگاههای جدید در دانشگاه العمید وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی به مراحل پایانی رسیده است.

پروژه اجرا شده توسط کارکنان بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی یکی از پروژه های مهم این دانشگاه است که فضای آموزشی را برای پذیرش تعداد بیشتری از دانشجویان تأمین می نماید.

این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار و ششصد متر مربع در چهار طبقه ساخته شده است و شامل شانزده آزمایشگاه و هشت کلاس درس است که با توجه به نیاز هر دانشکده و با توجه به ضوابط و شرایط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی سرمایه گذاری خواهد شد.

در این راستا؛ مهندس عباس موسی، معاون تولیت آستان قدس عباسی، در جریان بازدید از این پروژه از تلاشهای صورت گرفته برای احداث آن و تلاش کارکنان در اجرای این طرح در موعد مقرر قدردانی کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: