پنجاه دانشجوی دانشگاه ذی قار عراق در ضیافت آستان مقدس حضرت عباس (علیه السلام)

بخش روابط دانشگاهی و مدرسه ای آستان مقدس عباسی از پنجاه دانشجوی دانشگاه ذی قار عراق که در قالب طرح "جوانان ملی الکفیل" به آستان مقدس عباسی مشرف شده بودند، استقبال نمود.

این برنامه با هدف گسترش فرهنگ دانشجویان برگزار شده است و برگزاری چندین نشست وکارگاه را بهمراه دارد.

مشارکت کنندگان در این برنامه در بازدید از بخشهای اداری آستان و طرحها و پروژه های در حال احداث، از مجتمع فروشگاهی العفاف، کتابخانه الکترونیکی، دارالمخطوطات، موزه و گلخانه های آستان مقدس حسینی و عباسی بازدید کردند.

لازم بذکر است که برنامه استقبال از هیات های دانشجویی و دانش آموزی، یکی از فعالیتهای مهم طرح "جوانان ملی الکفیل" است که با نظارت واحد روابط دانشگاهی آستان مقدس عباسی در طول ایام سال برگزار می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: