برگزاری برنامه فرهنگی ویژه خانواده های کربلایی به همت مرکز فرهنگ خانواده

مرکز فرهنگ خانواده آستان قدس عباسی همچنان به برنامه ها و فعالیت های آموزشی خود برای خانواده های کربلایی ادامه می دهد.

یکی از محورهای این برنامه، ارتباط خانواده، مهارت و نقش آن در تقویت روابط درون خانواده است. این موضوع مهم طی برگزاری سخنرانی با حضور جمعی از مادران مورد بررسی قرار گرفت.

استاد اسمهان ابراهیم، مسوول مرکز فوق الذکر در گفتگو با شبکه الکفیل اشاره کرد: ما همچنان برنامه خود را که هدف آن کمک به افزایش سطح آگاهی مادران در مورد نحوه تعامل با اعضای خانواده هایشان است، ادامه می دهیم. این یکی از برنامه های بسیاری است که مرکز اجرا کرده است و بخشهای متعددی متشکل از روش ها و مکانیسم های ارتباطات خانوادگی میان زوجین یا والدین و فرزندان را در دستور کار قرار داده است. این برنامه چندین شکل ارتباطی مانند گفتگو، مشورت، تفاهم، متقاعد سازی، توافق، همکاری، راهنمایی و کمک را در بر می گیرد.

وی افزود: این سخنرانی نشان داد که اساس ارتباط با خانواده، ایجاد مبنای محبت به منظور فراهم نمودن محیطی مناسب برای تربیت فرزندان است تا آنها آماده حضور در جامعه شوند.

اسمهان توضیح داد: همچنین بخشی برای پرسشهای بانوان شرکت کننده و پاسخگویی به آنها از طریق روش ها و مکانیسم های نوین علمی اختصاص یافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: