Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi’nden mensuplarına kültür ve bilinç arttırıcı kurslar

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü tarafından Mukaddes Türbe mensuplarına yönelik düzenlenen kurslar serisine bir yenisi daha eklendi. Dini ve ahlakî konuların ele alındığı kursa bir grup Mukaddes Türbe mensubu katıldı.

Diyanet İşleri Bölümü Başkanı Şeyh Salâh Kerbelâî kursun detayları ile ilgili olarak şunları paylaştı: “Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tüm mensuplarının toplumdan özellikle de sıklıkla yaşanan gündelik dini konulara dair onlara gelen her türlü soruyu yanıtlayabilecek bir düzeyde donanımlı olmalarına özen göstermektedir.”

“Kurslarımız belli bir takvime göre taksim edilmiş olup Mukaddes Türbe bünyesindeki tüm bölümleri kapsayacaktır. Bölüm bünyesindeki seçkin alimlerimiz tarafından verilen kurslarda açıklamalı soru cevap sistemi takip edilmektedir; çünkü bu sistem daha etkin bir sistemdir.”

“Kursta bir müslümanın günlük hayatında sıklıkla karşı karşıya kaldığı namaz vb konulara yönelik fıkhi hususlar işlenmektedir.”

Şunu da ifade edelim ki: Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ziyaretçilerinin hizmetine yönelik bir dizi çalışmaya ek olarak; Mukaddes Türbe hizmetkârının Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi içerisinde ve dışarısında karşı karşıya kaldığı meselelerde donanımlı olacak şekilde geliştirmek de Diyanet İşleri Bölümü’nün görevleri arasındandır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: