پیشرفت در احداث پروژه مجتمع اداری بخشهای وابسته به آستان قدس عباسی

اقدامات در حال انجام در پروژه مجتمع اداری آستان قدس عباسی شاهد پیشرفت چشمگیر در همه بخشهای آن بوده است تا مطابق برنامه زمانی تکمیل گردد.

با اتمام این پروژه، فضای خدماتی گسترده ای برای زائران حرم مطهر حضرت ابا الفضل العباس (علیه السلام) فراهم می شود تا بتوانند با سهولت به زیارت و اعمال عبادی خود بپردازند. زیرا در حال حاضر اکثر بخش های اداری آستان قدس عباسی در داخل صحن مطهر مستقر هستند و فعالیتها و دامنه خدمات آنها گسترش یافته است که منجر به کمبود فضا شده است.

ضیاء مجید الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل مهمترین مراحل اجرا شده این پروژه را توضیح داد و گفت: اقدامات جاری عمدتا اقدامات نهایی هستند و به موازات یکدیگر پیش می رود تا اتمام آن در زمان بندی مورد توافق صورت گیرد. این بخش با همکاری شرکت بازرگانی و پیمانکاری لندن همه امکانات خود را برای اجرای پروژه بکار گرفته است.

شایان ذکر است، این مجتمع در زمینی به مساحت (هزار و سیصد و نود و پنج متر مربع) و در قالب ده طبقه بنا می شود. مساحت طبقه زیرزمینی (هزار و صد) متر مربع است و به عنوان پارکینگ خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که طبقه همکف متشکل از بخش خدماتی و یک سالن پذیرایی خواهد بود و طبقه اول تا هشتم با مساحت (هزار و دویست و پنجاه) متر مربع در هر طبقه به بخشهای اداری آستان اختصاص دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: