از بیانات مرجعیت عالی: انجام اصلاحات واقعی و تغییرات مورد نظر در اداره کشور باید به روشی مسالمت آمیز انجام شود

مرجعیت عالی دینی بر انجام اصلاحات واقعی و تغییرات مورد نظر در مدیریت کشور از روشهای مسالمت آمیز تاکید فرمودند و اظهار داشتند که این امر در صورتی که عراقیها دوشادوش هم باشند و در مطالبه خواسته های مشخص خود در این زمینه متحد باشند، امکان پذیر خواهد بود.

این بیانات در خطبه دوم نماز جمعه کربلا که در تاریخ 26 صفر 1441 هجری قمری برابر با 3 آبان ماه 1398 به امامت شیخ عبدالمهدی کربلائی اقامه گردید، قرائت شد که بخشی از بیانیه بدین شرح است:

«انجام اصلاحات واقعی و تغییرات مورد نظر در اداره کشور باید به روشی مسالمت آمیز انجام شود که این امر هم درصورتی که عراقیها دوشادوش هم باشند و در مطالبه خواسته های مشخص خود در این زمینه متحد باشند، امکان پذیر است.

بسیاری از اصلاحات هستند که همه عراقیها بر آن توافق نظر دارند و خواهان آن هستند که مهمترین آنها مبارزه با فساد، در پیش گرفتن ساز و کارهای مشخص و جدی برای تحت پیگرد قرار دادن مفسدان، بازگرداندن اموال ملت، رعایت عدالت اجتماعی در توزیع سرمایه های کشور است.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: