انتشار جلد چهارم دایرة المعارف (ابوالفضل العباس - علیه السلام - در شعر عربی)

مرکز مطالعات تخصصی حضرت ابوالفضل العباس (عليه السلام) وابسته به کتابخانه و بخش نسخ خطى آستان قدس عباسی به تازگى جلد چهارم دايرة المعارف (ابو الفضل العباس - علیه السلام - في الشعر العربي) را منتشر كرده است.

اين کتاب شامل شعرهای فصیح عربی است که درباره حضرت ابوالفضل العباس بن امیر المومنین (عليهما السلام) سروده شده است.

شیخ محمود الصافی، مسئول این مرکز بیان کرد: جلد چهارم به عنوان مکمل جلد سوم است و شامل الفبای (عین، فاء، كاف، لام، میم، نون، واو، هاء، یاء) می شود و 137 متن شعری را در برگرفته است.

وی افزود: نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم این است که جلد مذكور حاوى متون شعری است که توسط شاعرانی چون شیخ عبدالحسین الحویزی، شیخ عبد الواحد المظفر، محمد بن امیر الحاج الکوفی، قاسم عباس الحائری و محمد مهدی القزوینی سروده شده است.

الصافى در پایان گفت: در پایان کتاب چند فهرست وجود دارد؛ فهرست شاعران که طبق تاریخ ها مرتب شده است، فهرست مفصل اشعار با ذکر مصرع اول از بیت اول شعر، فهرست منابع و مراجع و فهرست مطالب.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: