کنفرانس خبری نماينده مرجعیت عالی درباره موفقیت آمیز بودن عمل جراحی مرجعیت عالی حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظله العالی)

سيد احمد صافی (دام عزه)، نماينده مرجعیت عالی در کنفرانس خبری که در آن از موفقیت عمل جراحی و مرخص شدن حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی) از بیمارستان خبر داده بودند، اظهار داشتند که مرجعیت عالی قبل از عمل جراحی و در حین عمل و بعد از آن مشغول دعا برای کشور عراق و ملت آن بودند و برای خود دعا نفرمودند.

سید احمد صافی افزودند: تیم پزشکی با بی حسی موضعی عمل جراحی را انجام دادند و مرجعیت عالی در حین عمل جراحی با گروه پزشکان صحبت می نمودند و چیزی که الان بیان می کنم برای شما و برای تاریخ خواهد ماند که مرجعیت عالی به هیچ وقت برای خود دعا ننمودند و نفرمودند خداوندا مرا شفا بده و لباس عافیت بپوشان، بلکه قبل از عمل و در حین عمل و همچنین بعد از عمل برای عراق دعا می فرمودند.

تمامی سخنان ایشان دعا برای عراق و مردم عراق بود و تصور می کنم این پیام آشکاری برای مردم عراق باشد تا خدا را برای وجود مرجعیت عالی شکر کنند. من در خدمت ایشان بودم و به ایشان عرض کردم: وجود مبارک شما مظهری از مظاهر رحمت خدا بر ماست. و ما ملت عراق به شما بدهکاریم، ای سید ما، از خداوند می خواهیم که به این کشور امنیت و آبادانی عنایت کند و شما هم این ایام را با چشمان خود ببینید و ثمره نصیحتها و رهنمودهای خود را در مدتی طولانی به ما می فرمودید؛ ببینید.

دکتر احسان الفرج یکی از اعضای پزشکان نیز اظهار داشتند که مرجعیت عالی در طول مدت زمان عمل جراحی برای عراق و مردم عراق دعا می نمودند.

شیخ مرتضی الحلی یکی از طلبه های علوم دینی در نجف اشرف نیز اظهار داشتند: اینکه مرجعیت عالی دینی حضرت آیت الله سید علی سیستانی (مدّ ظله العالی) در سخت ترین وضعیت و شدیدترین دردها برای خویش هرگز دعایی نکردند بلکه اهتمام ایشان فقط دعا برای کشور و ملت عراق بود که این مسئله بدون حکمت نیست، این امر حاکی از بالاترین درجات ایثار و محبت به دیگران در وجود حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی) است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: