انتشار پنج عنوان کتاب به زبان انگلیسی به همت گروه ترجمه مرکز مطالعات العمید

گروه ترجمه مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به منظور کمک به غنی سازی کتابخانه تحصیلات تکمیلی پنج اثر به زبان انگلیسی منتشر کرده است.

این پنج اثر متعلق به پروفسور حیدر غازی الموسوی، رئیس گروه ترجمه مرکز العمید است که در مصاحبه با سایت الکفیل گفت: این آثار یکی از محصولات کنفرانس بین المللی العمید و به عنوان یک مقدمه فکری برای چاپهای بعدی است. این آثار از نظر محتوا متفاوت بوده و به شرح زیر است:

- اثر نخست: تحت عنوان (الحداثة في المسرح الحسينيّ) منتشر شد. این کتاب بخشی از یک سری از مطالعات است که به نهضت حسینی و آرمان های انسانی و بین المللی آن می پردازد.

- اثر دوم: تحت عنوان (الشهادة حصن الإنسانيّة ولجام التطرّف) است که دروسی را در زمینه مفهوم شهادت از ابعاد مذهبی - ادبی بررسی کرده و ارکان شهادت و در راس آن فداکاری برای یک اصل والا را بنا نهاد.

- اثر سوم تحت عنوان (المنبر الحسینی) است که یکی از ثمرات همایش های آستان قدس عباسی است. این کتاب با مشارکت چهار استاد از عراق، ایران و انگلستان تدوین شد تا با استفاده از مطالعات آموزشی و فکری ماهیت منبر حسینی و کارکردهای آموزشی، اجتماعی و سیاسی آن در رشد آگاهی مخاطب را به جهانیان بیاموزند.

- اثر چهارم: با عنوان (تأمّلات في أهل البيت -عليهم السلام- أدبيّاً) بود که از طریق آن چندین نمایشنامه را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و تأثیر اهل بیت (علیهم السلام) در جذب مخاطب و رساندن معانی نیکی و شرافت در پرورش انسان را تبیین کرد.

- اثر پنجم: تحت عنوان (تأمّلات في أهل البيت -عليهم السلام- لغويّاً) حاوی چندین مقاله زبانی درباره خطبه های اهل بيت (عليهم السلام) است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: