برگزاری دوره آموزشی مرمت فرش به همت بخش موزه الکفیل

بخش موزه اشیای نفیس و نسخ خطی الکفیل آستان قدس عباسی دوره آموزشی رفوگری فرش و ارزیابی زیانهای آن را با مشارکت کارکنان بخش مرمت و نگهداری صحن مطهر و پرسنل واحد حرم مطهر در آستان برگزار کرد.

در این دوره نحوه ترمیم فرش بعد از ارزیابی زیانهای وارده به فرش دستباف بررسی شد و تشریح ابزارهای موجود در تعمیر فرش و نحوه تشخیص میان فرش دستبافت و ماشینی تا آموزش اصول بافندگی و تولید فرش به کارآموزان را دربرگرفت.

این دوره، آشنایی کارآموزان با بهترین روشهای متداول برای محافظت از تارو پود فرش، توضیح مکانیزم خیاطی پوست بر کناره های فرش و نیز تبیین شیوه آشنایی با آسیب هایی که فرش در معرض آن قرار می گیرد را شامل شد.

شایان ذکر است، بخش موزه اشیای نفیس و نسخ خطی آستان قدس عباسی دارای تیم خبره ای در زمینه نحوه مرمت فرش و نیز تولید انواع مشخصی از آن است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: