نخستین کنفرانس علمی بین المللی با محوریت قرآن کریم در مطالعات شرق شناسی معاصر- تطبیق نقدی دانشنامه قرآنی (لیدن)

دار الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) آستان قدس عباسی و مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان در نظر دارد نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون «قرآن کریم در مطالعات شرق شناسی معاصر - مقایسه نقدی دانشنامه قرآن (لیدن)» را با شعار (إنْ هو إلّا ذكرٌ وقرآنٌ مبين) را در روزهای 5 و 6 بهمن ماه 1398 برگزار نمايد.

برگزاری این همایش با هدف بررسی دانشنامه (لیدن) و ارزیابی آن به عنوان کتابی با محوریت قرآن کریم است. این اثر به محققان و دانشجویان دانشگاه به عنوان یک محصول علمی ارائه می شود که در مورد قرآن کریم و جایگاه دینی و قانونی آن در بین مسلمانان و مشکلات محتوایی و غیره آن است که این امر نیازمند تلاش های علمی و پژوهشی برای نقد مطالعات موجود در آن و هدایت سایر مطالعات و زدودن ابهامات با تلاش برای دستیابی به اهداف زیر از طریق کنفرانس ، رهنمودها و اقدامات نشات گرفته از آن است، که عبارتند از:

1- توسعه مطالعات شرق شناسی معاصر قرآنی و توصیف آنها طبق یک روش علمی معاصر.

2- نقد تحقیقات و مطالعات شرق شناسی قرآن کریم که در دانشنامه قرآن (لیدن) ذکر شده و ارزیابی آن با مقالات منتشر شده به زبان عربی و به زبان انگلیسی .

3- كمك به محدود كردن اثرات منفي ناشي از برخي تحقيقات و مطالعات اين دايره المعارف بر روی متفكران، مراكز تحقيقاتي و مؤسسات آموزشی در جهان غربی و اسلامی.

4- گسترش كار پژوهش قرآني و حمایت از آن با جذب پژوهشگران متخصص ، همكاري با مراكز تحقيقاتي و مؤسسات آموزشي دانشگاه و حوزه و هدایت پژوهشگران به سمت تحقیق نقدی مطالعات قرآني ارائه شده در دانشنامه ليدن و غیره.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: