Son dakika ve önemli: Yüce Dini Merceiyet'in Irak'ta en son yaşananlara dair duruşu

Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) Necef-i Eşref'teki Yüce Dini Merceiyet Bürosu'ndan gelen ve Irak'ta şu anda yaşanan olaylara karşı durumunu belirten bir metin okudu. 28 Cemâziyelevvel 1441 (24 Ocak 2019) Cuma günü Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda kıldırılan Cuma namazının ikinci hutbesinde şunlar yer aldı:

“Kardeşlerim, bacılarım…. Sizlere Seyyid Sistanî’nin (Gölgesi daim olsun) Necef-i Eşref bürosundan bize gelen metni okuyacağız:”

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismi ile.”

“Kardeşlerim, bacılarım… Yüce Dini Merceiyet’in memlekette şu anda yaşanan olaylara dair duruşunu özetleyeceğiz. Sayın Seyyid’in (Gölgesi daim olsun) Necef-i Eşref’teki bürosundan bize gelen metinde şunlar yer almıştır:”

“İlki: Dini Merceiyet Irak’ın egemenliğine, siyasi kararlarına ve gerek toprak gerekse de halk olarak birliğine saygı duyulmasına dair ilkesel duruşunu vurgulamaktadır. (Yüce Dini Merceiyet ayrıca) bu değişmez milli (değerlerin) gerekçesi ne olursa olsun hiçbir taraf tarafından çiğnenmesini reddettiğinin de altını çizmektedir. (Yüce Dini Merceiyet ayrıca şunu da vurgulamak ister ki) vatandaşlar – barışıl yollarla olduğu müddetçe – bu husustaki eğilimlerini tam bir özgürlükle ifade etme ve başkalarının dayatmasından uzak bir şekilde milli egemenliğin korunması için zorunlu olduğunu gördükleri şeyleri talep etme hakkına sahiptirler.”

“İkincisi: Dini Merceiyet gerçek reformların uygulamaya geçirilmesinin zorunlu olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Halkın sürekli talep edegeldiği ve gerçekleşmesi uğruna çokça kurban verdiği bu reformların oyalayıp ertelenmesi ile ilgili Yüce Dini Merceiyet şu görüştedir: Bunu yapmak (erteleyip durmak) vatandaşların daha çok sıkıntı çekmesine ve memleketteki siyasi açıdan ve güvenlik açısından istikrarsızlığın müddetinin daha da uzamasına yol açacaktır.”

“Üçüncüsü: Yeni hükümetin kurulması anayasada belirtilen süreden çok daha fazla gecikmiştir. İlgili tarafların tümünün bu dosyayı daha önce belirtilen temellere dayalı bir biçimde sonlandırmak için yardımlaşması zorunludur. Zira bu hâlihazırdaki krizi çözmek için önemli bir adımdır.”

“Dini Merceiyet bir kez daha tüm Iraklı tarafları şunları gözetmeye çağırmaktadır:”

“Bu aşamada onların vatanının etrafını saran tehlikenin farkına varsınlar.”

“Gerek esas olgularda olsun gerekse de karşı karşıya kaldıkları meydan okumalarda olsun tek bir duruş benimsemek üzere birleşsinler. Bunu yaparken de Irak halkının gerek bugünde gerekse de gelecekteki üst çıkarlarını gözetsinler.”

“Kuşkusuz başarının velisi (sahibi) Allah’tır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: