برگزاری نشست علمی ويژه مبلغان به همت آستان مقدس عباسی

آستان قدس عباسی برای تعدادی از دانشجویان دانشگاه تربیت مبلّغ ام البنین (علیها السلام) و دیگر دانشكده ها نشست علمی برگزار کرد.

این نشست با هدف افزایش دانش و بار معرفتی و فرهنگی دانشجويان در شهر مقدس کاظمین و به میزبانی مسجد و حسینیه آل یاسین برگزار شد.

استاد حسن الجوادی از بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: این همایش موفقیت آمیز بود و تعامل با موضوع بيان تأثیر منفی رسانه های اجتماعی، بحران های روانی ناشی از آن و پخش اخبار دروغین بيان شد و ما نکات مهم را مفصلا توضیح دادیم.

وی اضافه کرد: ما همچنین از نقش مثبت رسانه های اجتماعی غافل نبودیم، اما بر تأثیر منفی آن در تخریب پیوندهای اجتماعی یک میهن متمرکز شدیم.

شیخ حسین آل یاسین، نماینده مرجعیت عالی دینی در کاظمین به نوبه خود توضیح داد: همکاری میان مسجد آل یاسین و آستان قدس عباسی در زمینه های متعددی است و سالهاست که در زمینه طرحهای تبلیغاتی به ویژه اربعین و زیارت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) بوده است. ما تلاشهای آستان قدس عباسی در این زمینه و سایر زمینه های فکری و فرهنگی را ستایش می کنیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: