El-Amîd Araştırma Dergisi İngilizce dilindeki ikinci ve üçüncü sayısını yayınladı: Kapak konusu “Huseynî minber”

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü El-Amîd Uluslararası Araştırmalar ve Etütler Merkezi ikinci ve üçüncü sayısını yayınladı. Muhtelif insani araştırma ve etütleri konu alan ve İngilizce dilinde yayınlanan akademik derginin kapak konusu “Huseynî minber… Buluşma ve yükseliş” oldu. Dergide yedi araştırma yer alıyor.

Dergiden sorumlu Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu yayınlanan son sayı ile ilgili şunları söyledi: “El-Amîd Uluslararası Araştırmalar ve Etütler Merkezi insani araştırmalara yönelik akademik dergisinin ikinci ve üçüncü sayısını paylaşmaktan kıvanç duyar. Dergimizi okuru ilim ve marifette beslemeye yönelik değerli araştırmaları ve etütleriyle zenginleştiren araştırmacılarımızın ve yazarlarımızın hüsn-ü zannına layık olmaya yönelik büyük bir beklenti ve arzu içindeyiz.”

“Bu sayımızın kapak konusu ‘Huseynî minber… Buluşma ve yükseliş’ oldu. İngilizce dilinde yazılmış olan araştırmalara tahsis edilen bu sayımızda Huseynî minberin görsel ve işitsel bir medya aracı ve akılların bir araya gelerek Huseynî değerlerde gelişme aracı olması açısından incelenmiştir.”

“ Dergi sadece bundan ibaret değil elbette. Bunun dışında Kur’ân, dil ve edebiyat konulu birçok araştırmanın yer aldığı bu sayımızda ön plana çıkan Iraklı kalemlerin çalışmalarını okurların hizmetine sunmaktayız. Kalemlerimiz bir yandan Huseynî değerlerin küresel oluşuna bir göz atarken öte yandan da Mukaddes Kerbelâ’nın kutsallığına, sosyal hayatta farklı halkların kültürlerinin Huseynî sevginin feyziyle birbiriyle içiçe geçmesine ve hep birlikte insani düşüncede yükselişine ışık tutmaktadırlar."
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: