Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi akademisyenlerden oluşan arkeoloji uzmanı yabancı heyeti konuk etti

Almanya’da bulunan Berlin Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü heyeti Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesini ziyaret etti. Geçtiğimiz haftalarda Irak’ın Necef şehrinde bulunan Kufe Üniversitesi, Berlin Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Arkeoloji Enstitülerinden gelen Dr Margirita Van S. ve Dr. Martina Müller-Wiener başkanlığındaki, güney asya arkeolojisi ve sanat tarihi konusunda uzman bir heyeti, düzenlemiş olduğu konferans çerçevesinde konuk etti. Konferans kapsamında gelen, kadro arasından arkeolojik eserler ve müzeler hakkında uzman olan bir heyet; Kûfe Üniversitesi heyeti ile birlikte Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesine giderek Mukaddes Türbeyi ziyaret etti.
Kûfe Üniversitesinin düzenlediği konferans ve Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nin “Uluslar arası camiada tanınmış bilimsel kuruluşlara açılma ve söz konusu kuruluşlarla ilişkiler kurup karşılıklı deneyimlerden yararlanma“ vizyonunun bir parçası olarak, 8 Şubat 1434 (19 Şubat 2013) günü öğle sonrası saatlerinde gerçekleştirilen gezide; alanında uluslar arası arenada kendinden söz ettirmiş uzman konuklardan oluşan heyet, Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesinin müzesi olan “El-Kefîl Müzesi”ni gezdi. “El-Kefîl Müzesi”nde bulunan hediyeler,tarihi eserler ve ender bulunan objeleri inceleyerek bilgi alan heyete ; söz konu eserler ile özel bir sığınakta korunmakta olan diğer nadir objelerin saklanma ve sergilenme metotları hakkında brifing verildi.
Müzede gezinen uzman heyet olsun müze yönetimi olsun, her iki taraf da; arkeolojik eserleri koruma, bu eserlerin bakımını yapma, söz konusu alan ile ilgili gelişmiş teknolojileri Mukaddes Türbeye taşımaya, bu mecrada işbirliği kurma ve böylece ilişkileri ilerletme hususunda adımlar atmaya yönelik duyduğu olumlu dilekleri ifade etti.
Heyet ayrıca Hz.Ebî Fazl (Aleyhisselâm) Kütüphanesini ve Yazma Eserler Evi’ni de gezerek söz konusu kurumların işleyişi,kurumlardaki eserler ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretçi heyet, Alman akademik kuruluşlarının Irak’ta bulunan; üniversiteler,arkeoloji alanında çalışmalar yapan kuruluşlar ve tarihi eser koleksiyonu bulunan cihetler ile derinlemesine ilişkiler oluşturmakla yakından ilgili olduğunu aktardı.Bu kurumlar arasında olan Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Müzesi ile de; heyet konferanslar oluşturulması, birlikte atölye çalışmaları yapılması ve karşılıklı ziyaretler düzenleyerek ilişkiler kurmaya yönelik duyulan yakın ilgi dile getirildi.
Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nin dua, ziyaret etme ve ibadet amacının yanı sıra; sürekli bir biçimde, birçok farklı mecrada yer etmiş heyetler tarafından ya da Mukaddes Türbenin düşünsel, bilimsel, kültürel ya da inşaat alanındaki projeleri hakkında bilgilenmek isteyen birçok mümin tarafından da yoğun bir şekilde ziyaret edildiği bilgisini değerli ziyaretçilerimizle paylaşmak isteriz.


Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: