Fatımî hatıra münasebetiyle taziye sunmak için Mukaddes Hz. Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi’ne geldi.

Hz.Resûl-i Ekrem’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ciğerpâresi Hz. Fatıma Zehrâ’nın şahadet tarihini belirten üçüncü rivayetin yıldönümünün yaklaşmasıyla birlikte “Eyyam-ı Fatımiyye / Fatımî günler” başladı. İki Cihan Seyyidesi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (O’na selâm olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle taziye sunmak isteyen müminler Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na geldi.

Mukaddes Kerbelâ’nın ve Irak’ın birçok yerinden gelen onlarca Huseynî matem alayı; hatırayı Hz.İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları’nın yanı başında yaşatmak için Salı günü sabahından itibaren Mukaddes Ziyaretgâhlar’a gelmeye başladı.

Mukaddes Türbe Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) musibet yaşadıkları diğer hatıralarda da olduğu gibi bu hatıra için özel ve tam kapsamlı bir hizmet ve güvenlik planı hazırladı. Plan kapsamında matem alaylarının yerleri belirlenirken ziyaretçi ve matem alaylarının giriş çıkış trafiği düzenlendi. Ayrıca hatıranın anılması için Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda birçok matem meclisi düzenlendi.

Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı da bu hatıranın anılması için düzenlenen birçok matem meclisine sahne oldu. Böylelikle Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’ın ana avlusundan Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na ve Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusuna kadar uzanan büyük bir matem sahnesi meydana geldi.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi hatıranın Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dostlarının gönlündeki hüznünü ve acısını ifade etmek ve yaşanan faciaya atıfta bulunmakamacıyla Mukaddes Ziyaretgâh’ın ana avlusunun içi ve dışını matemi yansıtan kara kumaşlar ile kaplatıp kızıl ışıklı fenerlerle aydınlatma yaptı.

Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti gününün tam tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şahadeti sonrası gerçekleştiği kesindir ancak kaç gün sonra gerçekleştiğine dair üç farklı rivayet vardır. Bu yüzden Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostu müminler her sene bu rivayetlerde matem düzenlerler. Bu yüzden de bu günlere “Mevsim-ul Ahzân-il Fâtimî/Fatımî Hüzünler Mevsimi” ya da “Eyyam-ı Fatımıyye/Fatımî günler” denir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: