اختتامیه سومین دوره طرح قرآنی ویژه طلاب علوم دینی

موسسه القرآن الکریم - شعبه نجف اشرف وابسته به آستان قدس عباسی پیرو فعالیت های مستمر خود با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در کشور، سومین دوره از طرح قرآنی ویژه طلاب علوم دینی را به پایان رساند.

این دوره شامل دروسی در زمینه قرائت صحیح و احکام تلاوت قرآن در مرحله اول و دروسی در زمینه علوم قرآن در مرحله دوم آن شد. این دوره بسیاری از مباحث قرآنی را در برگرفت و بسیاری از مدارس حوزوی نجف میزبانى آن را بر عهده داشتند.

این دوره با مراسم فارغ التحصیلی طلابی که امتحان نهایی را در مراحل اول و دوم گذراندند و تعداد آنان بیش از صد و هفتاد شرکت کننده از حوزه های علمیه عراقی، عربی و خارجی بود با توزیع گواهی های شرکت در دوره به پایان رسید.

شایان ذکر است، كه این طرح با استقبال بسیار دانشجویان در نجف اشرف روبه رو شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: