“Irak ve İslâm Alemindeki İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Matem grupları ve heyetleri Bölümü”, yapılan çalışmaları geliştirebilmek amacıyla Irak’ın güneyinde bulunan temsilcilerini ziyaret etti.

Bölüm tarafından gerçekleştirilen toplantılardan b
Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbes ve Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesine bağlı olan “ Irak ve İslam Âlemindeki İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Matem grupları ve heyetleri bölümü” Irak’ın güneyinde bulunan temsilciliklerini ziyaret etmeye başladı. Söz konusu ziyaretlerin ilki Basra eyaletinde yapıldı.

Ziyaretler söz konusu bölüm ile temsilcilikler arasındaki bağları geliştirmek ve bu eyaletlerde bulunan temsilcilikler ile eyalet yerel yönetimi bünyesinde görev yapan sağlık,güvenlik, hizmet vs. kuruluşları arasındaki ilişkileri ilerletecek araştırmalar yapmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Uluslar arası El-Kefîl Ağı’na konunun özetini bu sözlerle sunan mezkur bölümün başkanı Hacı Riyaz Nime Selman bey açıklamasına şu sözlerle devam etti: “ Bu ziyaretler, bölüm tarafından hazırlanan ve tüm Irak eyaletlerinde bulunan temsilcilikleri ziyaret etmeyi kapsayan takvimin bir bölümünü oluşturmaktadır. Biz de (ziyaretlere) güney eyaletleri ile başladık.”

Selman yapılan çalışmanın amaçlarını şu alt başlıklar altında sıraladı:

- Temsilciliklerin çalışmalarının kalitesini artırmak,

- Temsilciliklerin sorunlarını yakından incelemek ve çözmeye çalışmak,

- Mukaddes Mekanların ziyaretçilerine en üstün hizmetleri sunmayı sağlayacak iş akışını oluşturup geliştirmek.

- Bu sene gerçekleşen İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) kırkı olan Erbaîn ziyareti süreciyle ilgili belli başlı noktalarda yaşanan sorunlara ve İmam Huseyn (Aleyhisselâm) matem gruplarının (destelerin) hizmet sunma açısından nasıl ilerletilebileceğine dair çözümler üretmek, bu hususta sunulan teklif,görüş ve önerileri değerlendirmek.

Selman temsilciliklerin yapısı hakkında da bilgi vererek her bir eyalete has olan İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Matem grupları ve heyetleri temsilciliklerinin çalışmalarının; içinde bulunduğu eyaletteki grupları ve heyetleri belgeleme, eyaletlerde bulunan (devlet bünyesindeki) hizmet ve güvenlik daireleri ile ilgili birimlerin (coğrafi yapıya göre her bir kaza ve nahiyenin ) sorumlularıyla koordinasyon sağlama, matem gruplarının işlerini kolaylaştırma, ziyaret süreci esnasında gözetimlerini gerçekleştirme ve matem gruplarıyla, hem yaptıkları çalışmaları inceleme hem yüzleştikleri sorunları tanıyıp çözmeye çalışma hem de, matem gruplarının teklif ve önerilerini, Mukaddes Türbeler bünyesindeki “İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Matem Grupları ve Heyetleri Bölümü”ne taşıyabilmek amacıyla devamlı seminerler şeklinde sürekli ilişkiler kurma şeklinde olduğunu ifade etti. Selman ayrıca , bu temsilciliklerin çalışmalarının gönüllü olup herhangi bir maddi ücret almadıklarını aktardı.

Geçen sene, Irak ve İslam dünyası çapında kaydedilen İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Matem grupları ve heyetlerinin sayısının 175000 den fazla olduğu biliniyor. Bu heyetler bazen sadece mateme dayalı iken bazen de hizmet sunmakta, bazen de hem matem merasimi düzenlemekte hem de hizmet sunmaktadır. Bunların arasında; Irak dışındaki ülkelerden gelen 90 matem grubu, bu seneki İmam Huseyn (Aleyhisselâm) kırkı münasebetiyle gerçekleşen Erbaîn ziyareti sürecine de iştirak etti.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: