Görsel kimlik ve profesyonel kurumsal çalışma projesinde ilerleme: Markalaşma süreci başladı

Onaltı yılı aşkın bir sürelik kurumsal çalışmanın ardından Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği’nin talimatı üzerine başlayan görsel kimlik ve profesyonel kurumsal çalışma projesinde önemli ilerleme sağlanmış durumda. Projenin ikinci aşaması olan markalaşmanın (branding) temeli atıldı.

Projeyle ilgili oalrak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi veren projeden sorumlu komite başkanı ve Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Kazım Abâde şunları söyledi: “Kurumun ruhu ve kimliği sayılan görsel kimlik (tema) projesinin ilk aşamasını tamamlamamızın ve bu alanda sağladığı başarının ardından projenin devamı kapsamında ikinci aşamaya başladık. Bu aşama Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bünyesindeki birçok bölümü kapsayacaktır.”

“Projemiz birçok aşamaya bölüştürülmüş bir projedir. Her bir aşama belli başlı birtakım bölümleri kapsamatadır. Bu bölümlerin seçimi de ilgili bölüme duyulan ihtiyaç ve görevlendirildiği işin gereksinimleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Tüm teknik ve idari detaylarıyla beraber hepsini uygulamaya geçirene dek devam edeceğiz ve projeyi bitireceğiz inşa’Allah.”

Projenin teknik sorumlusu Muhammed Âl-Tacir ise şu açıklamalarda bulundu: “Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği’nin tavsiye etmiş olduğu görsel kimlik projesi profesyonel kurumsal çalışmanın bir uzantısı niteliğindedir. Kredibilite sahibi tüm sağlam kurumlar işlerini buna göre yönetmektedirler. Çünkü her bir kurumun ya da oluşumun onu ön plana çıkaran bir görsel kimliği olmalıdır. Bu görsel kimlik o (kurum ya da oluşum bünyesindeki) tüm bölümlerin, şubelerin ve birimlerin ortak kimliğidir. Biz de bunu uygulamaya başladık.”

“Bu aşama (ikinci aşama) Hizmet İşleri Bölümü, Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü, Diyanet İşleri Bölümü ve Medya Bölümü’nü kapsamıştır. Bu çerçevede birçok konu masaya yatırılmıştır. Bunlardan bazısı şunlardır:”

  • - Harem-i Mutahhar, Ana avlu, Ana girişler ve yeraltı avlularında irşad için asılan parçaları
  • - Dış duvarlardaki paneller ve aktivite panelleri
  • - Kurumsal hediyeler
  • - Sunum ve festival platformları
  • - Teşekkür için takdim edilen takdir sertifikaları“Tasarımda buluş ortaya koymak suretiyle ön plana çıkan bir intiba bırakmaya ihtiyacımız var kuşkusuz. Bu kurumun tüm alanlarında yaşanan modern gelişimin önemli bir unsurudur. Bununla birlikte İslami tarih kriterleri de korunmalıdır ki ziyaretçi nezdinde herhangi bir giriş yerinden girdiği vakit gerçekleşmesi arzulanan münasip intiba gerçekleşsin. Bu da abartısız, komplekssiz ve garantili bir şekilde asıl değeri yansıtan sabit ve tutarlı bir çizgi ile mümkün olur. Bu yüzden de uygulamakla sorumlu tarafın uygulama esnasında kurumun kültürünü ve geleneklerini sürekli hesaba katması gerekir. Bu süreçte de şunlar gözetilmelidir: “Kültür bilinci, konum, kalite kriterleri, yaratıcı tasarımlar, renk, dil, netlik, aydınlatma, kamu güvenliği, semboller ve yönlendirmeler.”Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi mukaddes mekânlar ve dini türbeler arasında bu projeyi uygulamaya geçiren ilk kurum olup herhangi bir kurumun inşasında büyük öneme sahiptir. Kurumun kendi görsel kimliğini tasarlamasını sağlayan bu proje; ortak çalışma yapmak istenilen kurumlara kendini ifade etme açısından önemli bir elementi meydana getirecektir. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin görsel kimliği; düzenlediği tüm aktiviteler ve söylemlerinde esas bir kod niteliği taşıyacaktır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: