“El-Kefîl Özel İlgiye Muhtaç Çocuklar Enstitüsü” kadrosuna yetkinlik kazandırma ve gelişim seminerleri

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesinde görev yapan bayan kadrosunun gelişimini arttırmak ve daha kaliteli eğitim sunmak amacıyla, İnsan Gelişimi ve Planlama Bölümü tarafından; ”El-Kefîl Özel İlgiye Muhtaç Çocuklar Enstitüsü”nde eğitim ve gözetmenlik yapan bayanlara özel seminerler düzenledi. Söz konusu Enstitünün kadrosunun tamamı bayanlardan oluşmaktadır.

Uluslar Arası El-Kefîl ağına konuşan Mezkur bölümün sorumlusu Seyyid Fuad Kazwînî konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bu seminerler bölüm tarafından düzenlenmekte olup Mukaddes Türbe mensuplarının; bilgi ve birikim seviyelerini arttırmak, çalışma düzeylerini yükseltmek, çok yönlülüklerini ilerletmek ve uluslar arası arenada yarışan bir aşamaya getirmeyi amaçlayan uzmanlık eğitimleri zincirinin bir halkasını oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarla Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesinin bu mecradaki misyon ve vizyonununa da uygun olarak; Mukaddes Türbeyi sadece dini açıdan değil, ilmi olsun diğer yönleriyle olsun her yönden örnek edinilecek bir yer haline getirmek hedeflenmektedir.”

“Seminer Dr. Cemal Mansûr el-Merhûn’un danışmanlığında gerçekleşmiş olup kendisi özel ilgiye muhtaç (engelli) çocuklarla muamele metotlarında uzmandır ve (Mukaddes Türbede görev) yapan eğitimci bayanlara bu alanda eğitimler vermektedir. Düzenlenen seminerler çerçevesinde, bu kategorideki çocuklarla muamele ile ilgili sunulup tartışmaya açılan dersler; konu açısından zengin bir çeşitliliğe sahipti. Zeka geriliği bulunan çocuğun eğitimi, psikolojik, sosyolojik, anatomik olarak ve yetiştirme açısından özel temellere dayandığından dersler, bu alanlardaki çocukların özellikleri ışığında değerlendirildi. Seminerler aynı şekilde engelli eğitimine yönelik modern metotların öğretildiği dersleri de kapsadı.”

Enstitü Müdîresi Sâre el-Haffâr hanım; söz konusu uzmanlık seminerleri, Enstitüdeki çocuklara daha üst seviyede bir hizmet sunabilmeyi sağladığı için, düzenlenmelerinde ötürü mutluluk duyduğunu dile getirdi. Haffâr, birçok kişinin ihtimam göstermediği ve az kişinin insafla yaklaştığı bu çocuklara; böylesi büyük bir eğitim (sarayını) tesisini hizmetlerine sunmanın ve böylesi seminerler düzenlemenin, Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Genel Sekreterliği tarafından bu çocuklara verilen önemi açıkça yansıttığını ifade etti.

El-Kefîl Özel İlgiye Muhtaç Çocuklar Enstitüsü, eğitim,davranış psikolojisi ve kişisel gelişim alanında; özel ilgiye muhtaç çocukların yetilerini hayatla başa çıkacak kadar üst düzeye taşımaya yönelik özel programlar ve eğitim seminerlerinin verildiği özel bir eğitim kurumudur. Çalışmalarını, öğrencilerini sosyal hayatla uyumlu olmalarını sağlayacak ve yaşamış oldukları engellerin toplumdaki yerlerini almalarına engel olmaması için sosyal,bilimsel ve şahsi yetilerini perçinleme üzerine odaklamıştır.Takip edilen eğitim müfredatı 4 yıllık olup öğrenciyi eğitimini tamamladıktan sonra ilköğretim birinci sınıfa geçmesini sağlar. Enstitüde, çok sade ve kolay metotlarla harf ve rakam eğitiminin yanı sıra; İslami terbiye, genel bilimler, ahlâk ve spor eğitimi de verilmekte olup harfler,rakamlar ve diğer bilgiler bu dört yıllık süreye yayılmaktadır. Buna ek olarak; konuşma güçlüğü çeken çocuklara özel eğitim veren bir konuşma eğitimi sınıfı da bulunmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: