برگزاری کارگاه علمی ویژه مدیران واحدهای بهداشت مدارس استان کربلا

دانشکده پرستاری دانشگاه العمید کارگاه علمی را تحت عنوان (الصحّة المدرسيّة وأثرُها الصحّي والاجتماعيّ والاقتصاديّ: بهداشت مدرسه و تاثیر بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آن) با مشارکت برخی از مدیران و مسئولان اداره بهداشت استان کربلای معلی برگزار کرد.

این کارگاه با هدف مشارکت در رشد و افزایش دانش و آگاهی شرکت کنندگان در زمینه برنامه های بهداشت مدارس و شیوه های معرفی و آموزش آن به گروههای هدف برگزار شد.

این کارگاه دارای دو بعد تئوری و عملی بود که طی آن ضمن خودآزمایی شرکت کنندگان، توضیحات علمی درباره ماهیت بهداشت مدارس و آثار پایدار آن ارائه گردید.

در پایان این کارگاه دو روزه به شرکت کنندگان که شامل مسئولان و مدیران واحدهای بهداشت مدارس در اداره بهداشت کربلا بودند گواهی شرکت در دوره اعطا گردید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: