نگاهی به نقش مجله الریاحین در فرهنگ سازی کودکان

مجله کودک الریاحین که به همت آستان قدس عباسی منتشر می شود، همواره کوشیده است تا سطح آگاهی، دانش و فرهنگ کودکان را که آینده ساز کشور هستند ارتقا دهد.

حسنين فاروق، مسئول واحد كودكان و نوجوانان آستان قدس عباسي در مصاحبه با شبكه جهانی الکفیل اظهار داشت: مجله الریاحین یک ماهنامه متنوع است که هنر، ادبیات و علوم مختلف را به کودکان آموزش می دهد.

وی افزود: شماره اول این مجله در ماه محرم الحرام سال 1431 قمری منتشر شد و امروز به شماره صد و بیست و دوم رسیده است. هدف از این مجله رشد قدرت تخیل و قابلیتهای زبانی و قاموس معرفتی کودکان است.

به گفته وی، این مجله گروههای سنی (5 – 12) سال را مخاطب قرار می دهد؛ چرا که در این سنین کودکان در خارج از منزل با دوستان جدیدی در مهد کودک و مدرسه رابطه برقرار می کنند. موضوعات مجله اصلی همزیستی، همکاری با دیگران، وطن دوستی و مخالفت با افراط گری است.

حسين فاروق عنوان داشت: نام مجله (الرياحين) برگرفته از شخصیتهای اصلی مجله (ريحان و خواهرش ريحانه) است. در این مجله کادری متخصص در زمینه نویسندگی، نقاشی و طراحی مشغول به فعالیت بوده و به مباحث اینترنتی متکی نیستند. بنابراین هرچیزی که ارائه می دهند محصول جدیدی است که به ادبیات کودک در عراق و میهن عربی افزوده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این مجله و دسترسی به شماره های آن به تارنمای مجله به آدرس ذیل مراجعه نمایید: (https://alrayaheen.alkafeel.net
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: