Önemli ve son dakika: Yüce Dini Merceiyet’in Irak’ın son durumuna dair beyanatını belirten Cuma hutbesinin metni

Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) tarafından 12 Cemâziyelâhir 1441 (7 Şubat 2020) Cuma günü Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda kıldırılan Cuma namazının ikinci hutbesinde Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merceiyet’ten gelen metin okundu. Hutbede şunlar yer aldı:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismi ile.”

“Kardeşlerim, bacılarım… Sizlere Seyyid Ali Huseynî Sistanî’nin (Gölgesi daim olsun) Necef-i Eşref’teki Bürosu’ndan bizlere gelen metnini okuyorum:”

“Bu hafta yaşanan olaylar ile ilgili iki hususa işaret etmek zorunludur.”

“İlki: Yüce Dini Merceiyet’in şiddetin terk edilmesi, protestoların barışçıllığına bağlı kalınması ve reform talep eden halk hareketlenmesinin halkın çıkarına zarar veren, halkın birbiriyle dayanışmasını ve birbirine sempatisini ortadan kaldıran işlerden arındırılmasına yönelik yaptığı tekrar tekrar çağrılara rağmen geçtiğimiz günlerde acı ve üzüntü verici olaylar meydana gelmiştir. Bu olayların sonucunda da haksız yere paha biçilemez kanlar dökülmüştür. Bu olayların sonuncusu da geçtiğimiz Çarşamba akşamı Necef-i Eşref şehrinde meydana gelmiştir.”

“Yüce Dini Merceiyet hangi taraftan gelirse gelsin meydana gelen saldırıları ve haddi aşmışlığı kınamakta, bunların neticesinde sevdiklerini kaybeden ailelere taziyelerini sunmakta ve yaralılara, vurulanlara acil şifalar bulmaları için dua etmektedir. Yüce Dini Merceiyet bununla birlikte daha önce başka münasebetlerde işaret ettiği şu hususu tekrar etmektedir: Kaosun çukuruna düşmenin ve kamunun genel düzeninin ihlalinin önüne geçilmesi konusunda resmi güvenlik güçleri olmazsa olmazdır. Asayişin ve istikrarın korunmasında da , protesto meydanlarının ve barışçıl protestocuların korunmasında da, saldırganların ve araya sızan (art niyetlilerin) açığa çıkarılmasında da, kamu yararının vandallık yapmak isteyenlerin saldırılarından korumasında da sorumluluk ona (resmi güvenlik güçlerine) aittir. Bu çerçevede görevini yerine getirmekten sıyrılıp kaçmasının da hiçbir mazereti yoktur. Aynı şekilde bu tip (şeylerin) meydana gelmesini engellemenin ya da bir girişimde bulunmamanın da hiçbir haklı gerekçesi yoktur; (zira) bu onun esas vazifesidir. (Güvenlik güçlerinin) üzerine düşen barışçıl protestolara karşı davranış ve onlara katılanlara saldırı konusunda tam bir profesyonel tutum sergilemek ve aynı zamanda da herhangi bir gerekçe ya da ünvan adı altında kamu ya da özel (kişi ya da kurumlara) ait mal varlıklarına saldırılmasına mani olmaktır.”

“İkincisi: Yüce Dini Merceiyet geçmişteki bir hutbede hâlihazırdaki krizin aşılması konusundaki vizyonunu belirlemiş; istifa edenin yerini alacak yeni hükümetin halkın nezdinde güven duyulan, ortalığı yatıştırabilen, devletin heybetini geri getirebilen ve erken seçim için zorunlu adımları atabilen bir hükümet olması gerektiğini belirtmiştir. (Yüce Dini Merceiyet ayrıca bu hükümet tarafından yaptırılacak seçimlerin de) para, silah vb yasa dışı etkenlerle ya da dış müdahelelerle tesir altında tutulmaktan uzak, huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yüce Dini Merceiyet bir kez daha bu alanda atılacak adımların detaylarına müdahale etme ya da buna dair görüş belirtme hususunda ilgili yetkili olmadığını bir kez daha vurgulamaktadır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: