برپایی برنامه «كارمند نمونه» به همت مركز احیاء التراث برای سومین سال متوالی

مركز احیاء التراث وابسته به كتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی برنامه «كارمند نمونه» را برای سومین سال متوالی برگزار كرد.

هدف از این برنامه تكریم پرسنلی كه در طول یك سال در ارائه خدمات ایده ال از همتایان خود برتری جستند و تشویق همكارانشان برای ارائه خدمات بیشتر است.

این فعالیت صبح روز جمعه (7/2/2020) (١٨ بهمن ٩٨) در سالن القاسم بن الحسن (علیهما السلام)، برگزار شد.

در ابتدا آیاتی از قرآن مجید و سوره فاتحه جهت اهدای ثواب آن به شهدا قرائت و سرود ملی عراق و آستان قدس موسوم به لحن الابا پخش شد.

در ادامه سرحان جفّات، رئیس بخش أمور فكری و فرهنگی ،مدیر كتابخانه آستان قدس عباسی و مدیر مركز احیاء التراث در این زمینه به سخنرانی پرداختند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: