پروژه های آستان قدس عباسی
بیمارستان تخصصی الکفیل در استان بابل
این پروژه در چارچوب طرح آستان قدس عباسی برای توسعه گسترش خدمات و پاسخگویی به ایده پزشکان بابل برای تاسیس این بیمارستان جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به شهروندان و بالا بردن سطح خدمات پزشکی در عراق به اجرا در آمد. اين بيمارستان خدمات پزشکی خود را با حضور پزشکان متخصص در رشته های مختلف و با نوین ترین تجهیزات توسط پزشکان متخصص به اهالی بابل و دیگر استانهای عراق ارائه می نماید و از طریق واحدهای متخصص خود اقدام به جذب کادر پزشکی از داخل و خارج عراق می کند.
دیگر پروژه ها
تعداد خبر 5
15-01-2013
بیشتر
تصاویر پروژه
تعداد عکس ها 33
بیشتر