پروژه های آستان قدس عباسی
پروژه ایوانهای آستان قدس عباسی
فرایند مرمت و بازسازی ایوانها که تعداد آنها 57 عدد در هر طبقه است یکی از فازهای مهم و اصلی پروژه توسعه حرم مطهر ابوالفضل عباس (عليه السلام) به واسطه تسقیف صحن مطهر به شمار مي رود كه جلوه زیبایی به آن می بخشد. در این پروژه طراحی سنتی به روشی مدرن و جدید شبیه سازی شده است و کاشیهای کربلایی آن با کاشیهای جدید تعویض می شود. مساحت کاشیهای جدید مورد استفاده در ایوانها ده هزار متر مربع برای هر دو طبقه است. تولیت آستان قدس عباسی تلاش کرده تا شکل این نما را به صورت یکدست و با همان بافت معماری دو طبقه همکف و اول طراحی کند كه علت آن قديمي بودن كاشی کربلایی این دو طبقه است. این پروژه به همت شرکت مهندسی ارض القدس و با نظارت مستقیم بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی اجرا می شود.
دیگر پروژه ها
تعداد خبر 21
20-11-2019
16-08-2019
10-05-2019
بیشتر
تصاویر پروژه
تعداد عکس ها 45
بیشتر