پروژه های آستان قدس عباسی
سالن امام حسن (علیه السلام) ویژه برگزاری مناسبت‌ها و همایش ها
با توجه به گسترش فعالیت های آستان قدس عباسی در همه زمینه‌ها و افزایش برپایی کنفرانسها، جشنواره‌ها، مسابقات دینی، علمی، فرهنگی و دانشگاهی، و همچنین برگزاری دوره‌های توسعه‌ای و کارگاه‌های عملی در زمینه‌ها و تخصص‌های مختلف، و همچنین برپایی مناسبت‌های دینی و نبود سالن مرکزی جهت برگزاری اینگونه فعالیتها، آستان قدس عباسی ساخت یک سالن مرکزی برای برپایی مناسبت‌ها و سخنرانی ها را در برنامه کاری خود قرار داد.
دیگر پروژه ها
تعداد خبر 2
بیشتر
تصاویر پروژه
تعداد عکس ها 11
بیشتر