پروژه های آستان قدس عباسی
بیمارستان تخصصی الکفیل
پروژه ساخت بیمارستان تخصصی الکفیل در راستای حمایت آستان قدس عباسی از بهداشت و درمان استان کربلا انجام شده است. این پروژه در جهت رفع کمبود تخت بیمارستانی که تختهای بیمارستانی موجود تنها 30 درصد از نیازهای این استان را رفع می کند، تکمیل پروژه های قبلی بهداشتی و درمانی و کمک به دولت محلی است که در حال حاضر به دنبال اجرای تعدادی از پروژه های بهداشتی و درمانی است همچنین این پروژه کمکی از سوی آستان قدس کربلاء برای رفع کمبود تختهای بیمارستانی در زمینه درمانی است. این بیمارستان دویست تختخوابی بوده و تختها بر اساس نیاز به بخشهای احیاء، بستری و غیره اختصاص یافته است. هم چنین این بیمارستان دارای دوازده سالن و کلینیکهای اورژانس، مشاوره و درمان سرپایی است. این بیمارستان در زمینی به مساحت 12500 متر مربع بنا می شود و مساحت زمین ساختمان هم 4000 متر مربع و در سه طبقه و یک طبقه زیر همکف در نظر گرفته شده است.
دیگر پروژه ها
تعداد خبر 26
06-10-2015
06-10-2015
01-10-2015
بیشتر
تصاویر پروژه
تعداد عکس ها 259
بیشتر