Mukaddes Hz.Abbas (A.S.) Türbesi Projeleri
El-Kefîl Uzman Hastanesi
Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin genelde Irak’ın ve özelde Mukaddes Kerbelâ sağlık sektörüne yönelik bir projesidir. Sadece Kerbelâ genelinde ailelere verilen sağlık hizmetleri açısından %30 azalma olması nedeniyle bile ayrı bir önem arz eden proje; Mukaddes Türbe’nin geçmiş sağlık projelerinin devamı niteliğinde, halihazırda birçok sağlık projesi uygulamakta olan yerel yönetime destek sağlamakta ve Mukaddes Kerbelâ Türbelerinin sağlık açısından ihtiyacını kapatmaya katkı sağlamaktadır. Hastane 200 yataklı bir hastane olup (yoğun bakım da dahil olmak üzere) birçok branşta hizmet vermektedir. 12500 m2lik bir arazi üzerine her biri 4000 m2lik alan kaplayan 3 kat ve bodrum katından oluşan Hastanede 12 ameliyathaneye ek olarak acil servis, ayakta tedavi ve yatarak tedavi birimleri de bulunmaktadır.
Proje hakkında daha fazla bilgi
Haber sayısı 26
06-10-2015
31-08-2015
29-08-2015
Devamı için tıklayınız
Proje fotoğrafları
Fotoğraf sayısı 259
Devamı için tıklayınız