پروژه های آستان قدس عباسی
توسعه حرم حضرت ابوالفضل العباس(علیه السّلام) با مسقف سازی صحن شریف
طرح توسعه حرم حضرت ابوالفضل العباس (علیه السّلام) با مسقف سازی صحن شریف آن حضرت در راستای فراهم کردن آسایش زائران و به واسطه فراهم کردن ساز و کارهایی در حمایت زائران از تغییرات جوی در فصلهای سرد زمستان و گرم تابستان است. در این طرح صحن به طور کامل پوشانده خواهد شد به گونه ای که در عین حال اجازه داده خواهد شد تا بخشی از آسمان حرم دیده شود به شیوه ای که از یک سو باعث پوشانده شدن گنبد و مناره های مشرف از طریق گنبدهای شیشه ای نشود و از طرف دیگر این پوشش متحرک باشد تا در صورت لزوم باز شود.
دیگر پروژه ها
تعداد خبر 49
22-06-2019
18-03-2017
18-03-2017
بیشتر
تصاویر پروژه
تعداد عکس ها 569
بیشتر
ویدیویی از پروژه
کلیپ های ویدیویی 25