پروژه های آستان قدس عباسی
پروژه ساختمان رادیو زنان و آموزشگاه الکفیل
به دنبال موفقیت رادیو الکفیل، وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی و توسعه فعالیتها و خدمات و افزایش شنوندگان آن و همچنین همگامی این رسانه با تحولات علمی و فناوریهایی که رسانه ها با آن مواجه هستند، پروژه ساختمان رادیوی الکفیل ایجاد شد و به دلیل کمبود فضای فعلی که در حال حاضر در داخل آستان قدس می باشد، مساله انتقال به ساختمان دیگر به امری لازم تبدیل شد از این رو متولی آستان قدس عباسی کار توسعه این پروژه را با ایجاد ساختمان جدید برای رادیو الکفیل مطرح کرد که این اقدام می تواند موجب توسعه طرحهای این رسانه و ایجاد استودیوهای جدید مجهز به فناوریهای نوین مورد نیاز کارهای رادیویی شود.
دیگر پروژه ها
تعداد خبر 5
بیشتر
تصاویر پروژه
تعداد عکس ها 33
بیشتر
ویدیویی از پروژه
کلیپ های ویدیویی 1