گالری فیلم » عاشورای حسینی
این بخش در برگیرنده فیلم های مستندی از مراسم عزاداری دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در ماه های محرم و صفر می باشد.
تعداد بازدیدها : 1,151,271 تعداد پوشه ها : 871
1,773 بازدید
10 / 10 / 2017
عزاداری هیات ها و موکبهای حسینی در سیزدهمین روز از ماه محرم
عزاداری هیات ها و موکبهای حسینی در سیزدهمین روز از ماه محرم الحرام 1439 هـ.ق - 12 مهرماه 1396- قسمت دوم
566 بازدید
10 / 10 / 2017
عزاداری هیات ها و موکبهای حسینی در سیزدهمین روز از ماه محرم
عزاداری هیات ها و موکبهای حسینی در سیزدهمین روز از ماه محرم الحرام 1439 هـ.ق - 12 مهرماه 1396- قسمت اول
1,520 بازدید
07 / 10 / 2017
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز نهم ماه مح
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز نهم ماه محرم 1439 هـ.ق - 8 مهرماه 1396 - بخش اول
1,841 بازدید
30 / 09 / 2017
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز هشتم ماه م
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز هشتم ماه محرم 1439 هـ.ق - 7 مهرماه 1396 - بخش دوم
436 بازدید
30 / 09 / 2017
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز هشتم ماه م
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز هشتم ماه محرم 1439 هـ.ق - 7 مهرماه 1396 - قسمت اول
861 بازدید
30 / 09 / 2017
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز هفتم ماه م
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز هفتم ماه محرم 1439 هـ.ق - 6 مهرماه 1396 - قسمت دوم
888 بازدید
30 / 09 / 2017
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز هفتم ماه م
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز هفتم ماه محرم 1439 هـ.ق - 6 مهرماه 1396 - قسمت دوم
382 بازدید
30 / 09 / 2017
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز هفتم ماه م
هياتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در روز هفتم ماه محرم 1439 هـ.ق - 6 مهرماه 1396 - قسمت اول
1,627 بازدید
26 / 09 / 2017
هیاتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در ایام ماه محرم
هیاتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در ایام ماه محرم - سوم محرم 1439 هـ.ق - 2 مهرماه 1396 - قسمت دوم
424 بازدید
26 / 09 / 2017
هیاتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در ایام ماه محرم
هیاتهای عزادار در حرمین مطهر حسینی و عباسی در ایام ماه محرم - سوم محرم 1439 هـ.ق - 2 مهرماه 1396 - قسمت اول
1,373 بازدید
12 / 02 / 2017
عزادرای پرسنل حرم مطهر در سالن تشریفات به مناسبت شهادت حضرت
عزادرای پرسنل حرم مطهر در سالن تشریفات به مناسبت شهادت حضرت زهراء سلام الله علیها
2,784 بازدید
20 / 10 / 2016
عزاداری پرسنل حرمین مطهر حسینی و عباسی در هفتمین روز شهادت ا
عزاداری پرسنل حرمین مطهر حسینی و عباسی در هفتمین روز شهادت امام حسین علیه السلام
3,383 بازدید
14 / 10 / 2016
موکب عزای طویریج - 10 محرم الحرام 1438 هـ.ق
موکب عزای طویریج - 10 محرم الحرام 1438 هـ.ق
2,675 بازدید
14 / 10 / 2016
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 9 محرم 1438 هـ.ق
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 9 محرم 1438 هـ.ق
2,675 بازدید
14 / 10 / 2016
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 9 محرم 1438 هـ.ق
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 9 محرم 1438 هـ.ق
4,091 بازدید
12 / 10 / 2016
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 8 محرم 1438 هـ.ق
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 8 محرم 1438 هـ.ق
3,424 بازدید
11 / 10 / 2016
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 7 محرم 1438 هـ.ق
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 7 محرم 1438 هـ.ق
2,162 بازدید
10 / 10 / 2016
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 6 محرم 1438 هـ.ق
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 6 محرم 1438 هـ.ق
2,918 بازدید
09 / 10 / 2016
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 54 محرم 1438 هـ.ق
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 54 محرم 1438 هـ.ق
2,918 بازدید
09 / 10 / 2016
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 54 محرم 1438 هـ.ق
عزاداری هیاتهای حسینی در صحن مطهر عباسی - 54 محرم 1438 هـ.ق