تعداد بازدیدها : 31,916 تعداد پوشه ها : 15
4,104 بازدید
26 / 04 / 2016
غرفه حرم مطهر حسینی در چهارمین همایش فرهنگی امیرالمومنین
غرفه حرم مطهر حسینی در چهارمین همایش فرهنگی امیرالمومنین
2,952 بازدید
26 / 04 / 2016
پوشش دومین روز برگزاری چهارمین همایش فرهنگی امیرالمومنین
پوشش دومین روز برگزاری چهارمین همایش فرهنگی امیرالمومنین - هندوستان - بنگلور
2,952 بازدید
26 / 04 / 2016
پوشش دومین روز برگزاری چهارمین همایش فرهنگی امیرالمومنین
پوشش دومین روز برگزاری چهارمین همایش فرهنگی امیرالمومنین - هندوستان - بنگلور
2,220 بازدید
24 / 04 / 2016
گردهمائی اتحاد بین مسلمانان
گردهمائی اتحاد بین مسلمانان - 23 مارس 2016 - هندوستان
3,232 بازدید
24 / 04 / 2016
مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره فرهنگی امیر المومنین
مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره فرهنگی امیر المومنین 14 رجب 1437 هـ.ق - بنگلور هندوستان