Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi – Mühendislik Projeleri › İnşaat Mühendisliği Laboratuarı – Mühendislik Projeleri Bölümü
19 / 12 / 2016
İzlenme sayısı : 1,104
Yüklenme sayısı : 1
İndir
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü bünyesindeki bu laboratuarda narin ve kalın moloz analizi, özel fırın ile numuna kurutma, procter cihazı ile toprak hazırlama, topraktaki su ve esneklik düzeyinin bulunması, bükülebilme analizi, kesim analizi, ince (kum) molozda SO3 analizi, betonun maruz kalacağı basıncın analizi ile çimento, alçı, borak ve asfalt analizi yapılmaktadır.
Mühendislik projeleri, proje çalışanlarının herhangi bir projeyi tamamlamak için attığı adımlardan oluştur. Bu adımların en ön plana çıkanlarından biri de kullanılacak iç malzemelerin bu alanda kullanılan en gelişmiş cihazlarla denetlenmesidir. Bu denetimin amacı malzemelerin kalitesi ve kullanıma elverişliliğinden emin olmaktır. Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi de tüm projelerinin her yönüyle tam projeler olmasına büyük önem verdiğinden ötürü; Mukaddes Türbe projelerindeki inşaat malzemelerinin denetleneceği ve Mukaddes Türbe bünyesindeki Mühendislik Projeleri Bölümü çatısı altında çalışacak özel bir laboratuar inşa etmiştir.