ادامه اقدامات ضد عفونی نمودن مرکز شهر با هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا

عملیات ضد عفونی و مهار ویروس کرونا براساس طرح از پیش تعیین شده در حال اجراست. این عملیات توسط کمیته پیشگیری که در آستان مقدس عباسی تشکیل شده با هدف جلوگیری از خطرات گسترش ویروس کرونا آغاز شده است.

بعد از اتمام ضد عفونی آستان مقدس و اماکن مجاور آن، گروه عملیات به خیابان‌ها، کوچه‌ها و بازار در قسمت قدیمی شهر منتقل شدند.

دکتر اسامه عبدالحسن مسئول بخش امور پزشکی در آستان مقدس عباسی و عضو کمیته مذکور در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل توضیح داد: «از ابتدای تشکیل کمیته پیشگیری، ما یک برنامه عملیاتی شامل بندها و جزییات مفصل تهیه کردیم که هدف اصلی آن‌ جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تا حد امکان و پیگیری روش‌های توصیه شده توسط وزارت بهداشت عراق و سازمان بهداشت جهانی بود و از آن جمله ضدعفونی آستان مقدس عباسی و شهر قدیمی تا مناطق بیرونی آن است.»

وی افزود: «کارکنان بخش فنی مهندسی در آستان مقدس عباسی مسئولیت این اقدامات را به عهده گرفتند و به مواد ضدعفونی کننده که شرکت "خیرالجود" به همین منظور اختصاص داده و برای سلامتی مردم مضر نیستند، مجهز شدند تا با بکارگیری دستورالعمل و نحوه اجرای آن، نسبت به انجام عملیات اقدام کنند.»

آقای حسن علی عبدالحسین مسئول واحد تجهیزات در قسمت فنی مهندسی و سرپرست اجرایی این اقدامات، نیز به شبکه جهانی الکفیل اظهار داشت: «تیم متخصصی از بخش ما برای کار ضدعفونی و پاکسازی اختصاص داده شده و کار ما به صورت مستمر تا اتمام عملیاتی که کمیته به ما واگذار کرده، ادامه خواهد داشت. این عملیات شامل ضدعفونی کوچه‌ها و خیابان‌های اصلی و فرعی مرکز شهر است.»

در پایان این گفتگو، دکتر عبدالحسن به ساکنان شهر، صاحبان مغازه‌ها و زائران توصیه کرد: «با این گروه در حفظ بهداشت عمومی و ایجاد محیطی سالم همکاری کرده و از طریق اجرای دستورات آموزشی و راهنمایی‌های صادر شده از سوی نهادهای پزشکی و بهداشتی از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند.»

لازم بذکر است که آستان مقدس عباسی بسیاری از اقدامات احتیاطی از ویروس کرونا را بکار بسته است و دستورات پیشگیرانه صادره از سوی مراکز بهداشتی را اجرا می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: